درباره Link2Pay


لینک تو پِی یک درگاه واسط پرداخت متصل به نرم افزار مدیریت فروش و فاکتور تحت ویندوز آسانا۳ می‌باشد که برای جلوگیری از کار جزیره‌ای در دریافت مبالغ فاکتور از مشتریان غیر حضوری در کنار سایر روشهای دریافت برای کسب و کارهای غیر آنلاین ایجاد شده است.

لینک تو پِی به مدیران بنگاههای اقتصادی کمک می‌کند تا بدون نیاز به صرف زمان و منابع انسانی زیاد، پرداختهای مشتریان غیر حضوری بیشتری را مدیریت نمایند. هزینه‌‌های سربار در حوزه‌ی منابع انسانی برای صدور فاکتور انبوه، ارسال لینک پرداخت مستقل و بررسی و ثبت اسناد دریافت خصوصا در دریافتهای ادواری در شیوه‌ی ارائه شده به صفر رسیده است.

عدم تجمیع مبالغ در حساب درگاه و ارائه‌ی درگاه مستقیم برای هر کسب و کار به صورت مجزا، لینک تو پی را به درگاهی بدون ریسک تبدیل کرده که باعث تسویه حساب مبالغ در یک سیکل پرداخت خواهد شد.

لینک تو پِی و آسانا در کنار هم قابلیت تسهیم مبالغ را بر اساس ردیف فاکتور یا درصد بندی کل مبلغ در ۹ حساب مستقل را دارند و به زودی این امکان به این مجموعه‌ی کارآمد اضافه خواهد شد.

پرداخت آنلاین

برای مثال مدیریت دریافت ادواری هزینه‌های عضویت یا اقساط برای تعداد اشخاص زیاد مثلا ۱۰۰۰ نفر در تاریخ مشخص، کار بسیار زمانبر و مشکلی است که در حالت چند حساب برای تسویه مشکل تر نیز می‌شود. داریک سافت توانسته است با ایجاد لینک تو پِی و آسانا روشی بهینه شده را به کاربران ارائه ‌کند.