ثبت تخلف / شکایت

در صورت مشاهده موارد غیر قانونی و تخلف می‌توانید مورد تخلف را از طریق فرم ثبت شکایت به شرکت داریک سافت جهت بررسی ارسال نمایید


captcha